Vilka jobb efterfrågas i Sverige år 2023?

De mest efterfrågade jobben i Sverige år 2023

Sveriges sysselsättningsgrad är alltid på uppåtgående, men sektorn fick dock ett rejält bakslag i samband med COVID-19-pandemin. Enligt Statista Research Department var sysselsättningen lägst 2010 med 65,4 % på grund av den finanskris som drabbade landet mellan 2008 - 2009.

Efter krisen ökade sysselsättningen varje månad och toppnoteringen var 2018 och 2019 med 68,3 %. I november 2021 låg den på 68 %, vilket motsvarar över fem miljoner anställda av en befolkning på 10,4 miljoner människor.
Män har en högre sysselsättningsgrad än kvinnor i Sverige, vilket var vanligare efter COVID-19-pandemin.

Den typiska förväntade arbetstiden i Sverige är upp till 40 timmar. Det fanns dock en snabb fluktuation under 2010-2020 mellan 29,2 och 30,9 timmar. Värst drabbades den yngsta arbetande befolkningen, 15-24 år, som arbetade i genomsnitt 24,6 timmar per vecka.

Åldersgruppen 25-54 år hade den högsta veckoarbetstiden på 30,1 timmar. Nedan följer en lista över de efterfrågade jobben i Sverige och deras löner.

Läkare och kirurger

Läkaryrket är ett av de mest efterfrågade yrkena i Sverige och de är också de mest välbetalda, med en månadslön på mellan 14 500 och 19 900 dollar beroende på specialisering. Läkare förtjänar ett utmärkt paket med tanke på den långa utbildningsperioden och ordentlig träning för att få erfarenhet.

Det skandinaviska landet har ett högkvalitativt liv för alla medborgare, vilket innebär ett förstklassigt hälsovårdssystem. Med så många människor som flyttar till Sverige sker en kraftig befolkningsökning och en ökning av åldrande seniorer som kräver mer medicinsk vård.

Ditt intresse för att flytta till Sverige för en medicinsk karriär är utmärkt. Det finns dock särskilda krav som du måste uppfylla för att bli svensk läkare. Hur utlandsutbildade läkare blir svenska läkare.

Omvårdnad och barnmorskeyrket

Barnmorskan i Sverige har varit en del av mödrahälsovården i tre århundraden, den längsta perioden i något annat utvecklat land. Praktiken har överlevt genom sjuksköterskeutbildningar och politiska förhandlingar för att bli en norm vid förlossningar på moderna sjukhus.

De samarbetar med förlossningsläkare för att ge mödrarna den bästa vården, vilket förklarar dess framgång i modern tid. Barnmorskor tjänar i genomsnitt 4 543 dollar i månaden, där den lägsta lönen är 2 316 dollar och den högsta 6 989 dollar.

Ortodontist

Med den ökande befolkningen i Sverige kommer ortodontister att få fler patienter som vill förbättra sin munhygien. Ortodontister åtar sig andra ansvarsområden än tandläkare, de måste ha en läkarexamen i tandvård och sedan få validering från Socialstyrelsen.
I Sverige har ortodontister en lön på mellan 7 800 och 10 700 dollar i månaden.

IT-specialister/chefer

Som hemvist för internationellt erkända varumärken som Erickson, Skype, IKEA och Spotify ökar efterfrågan på programvaruprogrammerare varje år i Sverige. Att arbeta som IT-specialist eller programmerare ger dig en betydande lön på över 37 463 dollar/år med ett månadsgenomsnitt på 3 121 dollar.
I Sverige är lönerna lukrativa, även efter skatt (nettolön) i Europeiska unionen, med Danmark och Luxemburg i spetsen.

Automatiseringsingenjör

Sverige är ett centrum för fordonstillverkning för stora fordon som Volvo och Scania. Det är en pionjär inom avancerad ren och miljövänlig teknik som syftar till att tillverka grönare fordon, därav den stora efterfrågan på automationsingenjörer.
Som Economic Research Institute (ERI) antyder kommer sysselsättningsmöjligheterna för fordonsingenjörer att fortsätta att öka eftersom Sverige är den mest innovativa nationen i världen. Här är de mest efterfrågade färdigheterna för automationsingenjörer:

  • Teknisk analys
  • Konstruktörer
  • Kreativa formgivare
  • Forskningsadministratörer
  • Byggnadsdirektörer och -inspektion

En svensk automationsingenjör tar hem en årslön på 72 512 dollar. En automationsingenjör med en kandidatexamen (den högsta utbildningsnivån) tjänar mellan 51 302 och 89 752 dollar per år.

Turism/hotellära

Turistindustrin är en annan sektor med snabb tillväxt i Sverige, som leder till de mest populära internationella turistmålen. Sveriges turism- och hotellindustri blomstrar med över 30 nationalparker, omgivna av stora hotell och natursköna vyer att beundra.
Personer som arbetar inom turismsektorn i Sverige och hotellbranschen tjänar löner på mellan 1 702,00 dollar och 3 362 dollar/månad. I ersättningen ingår bonusar, och de kan variera beroende på arbetsuppgifter.

Undervisning/utbildning

Sverige reglerar jobben inom lärarbranschen, och lärare måste ha de kriterier som krävs. De mest öppna lärartjänsterna finns inom statliga institutioner, förskolor och grundskola.

En typisk lärare i Sverige tjänar 4 762 dollar/månad, med det lägsta genomsnittet på 2 276 dollar och det högsta på 8 680 dollar. Lönen inkluderar bostadsbidrag, transporter och andra bonusar. Dessa siffror kan dock variera i olika lärarkarriärer.